Wyjaśnienia 1 - Uszczelnienie rynku FMCG

Przejdź do treści
Komunikat ze strony: Uszczelnienie rynku FMCG
Podajemy dane za rok 2016 ponieważ Główny Urząd Statystyczny w biuletynach "Polska w liczbach" po roku 2016 nie podaje już danych liczbowych dotyczących wielkości handlu detalicznego, a dane procentowe w odniesieniu do okresów poprzednich.
Wikipedia w definicji określenia FMCG = artykuły szybkozbywalne opisując wielkość rynku FMCG w Polsce, powołuje się również na dane z roku 2016. Zobacz to.
W ostatniej części tekstu możesz pobrać Biuletyny Głównego Urzędu Statystycznego - "Polska w liczbach" za lata 2016 - 2020.
© Copyright Sladek Sky Technology GROUP - Polska 1994 - 2022r
Wróć do spisu treści