Uszczelnienie rynku FMCG - Uszczelnienie rynku FMCG

Przejdź do treści
Uszczelnienie rynku FMCG

Jedyna droga, którą podążając pomagamy polskim przedsiębiorcom nie zadłużając polskiego państwa
Tutaj dowiesz się: co oznacza skrót FMCG i uszczelnienie rynku FMCG, jakie znaczenie ma ta idea dla Polski i Polaków, a także jaki Program wprowadza ideę tę w rzeczywistość.

SPIS TREŚCI
Co to jest FMCG->>|; O rynku FMCG->>|; Odpływ pieniądza->>|; Dług publiczny->>|; Termin uszczelnienie FMCG->>|; Co proponuje Program Połączonych Projektów->>|; Podsumowanie->>|; Linki i pliki->>|
Co to jest FMCG
[1] FMCG to anglojęzyczny skrót od słów Fast Moving Consumer Goods. Oznacza on (najprościej tłumacząc) rynek produktów szybko poruszających się na sklepowych półkach, czyli rynek tych najczęściej kupowanych przez nas towarów we wszelkiego autoramentu sieciach marketów, dyskontów i sklepów. FMCG to żywność i różnorakie artykuły potrzebne do codziennego życia, ale też kosmetyki, papierosy, słodycze i oczywiście alkohol.
O rynku FMCG
[2] Według Głównego Urzędu Statystycznego my, Polacy wydaliśmy w roku 2016 łącznie 710 miliardów złotych na wszystko, co kupiliśmy we wszelkiego rodzaju sklepach detalicznych, a tylko na artykuły FMCG wydaliśmy w tym samym czasie 244 miliardy złotych, co oznacza, że rynek artykułów FMCG to ponad jedna trzecia wszystkiego na co wydajemy nasze pieniądze w sklepach.
[3] Mamy rok 2022 i powoli zbliżamy się do momentu, w którym wydamy na artykuły FMCG sumę 300 miliardów złotych rocznie.
[4] Większość rynku FMCG w Polsce, czyli większość sieci marketów, dyskontów i sklepów pozostaje w rękach firm zagranicznych, przez co zysk z handlu tymi artykułami wypływa za granicę naszego kraju.
Odpływ pieniądza
[5] Odpływ pieniądza z Polski, pochodzący z prowadzonej działalności gospodarczej firm zagranicznych na terenie naszego kraju, został zapoczątkowany w roku 1988 tzw. ustawą Wilczka. Ustawa ta umożliwiła podmiotom zarówno krajowym jak i zagranicznym działalność komercyjną na terenie RP.
[6] W latach 2005 do 2015 odpływ pieniądza z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez firmy zagraniczne - potwierdzony przez Ministerstwo Finansów - wyniósł 540 miliardów złotych, co daje średnią wartość odpływu pieniądza na poziomie ponad 50 miliardów złotych rocznie.
Dług publiczny
[7] Obecny dług naszego kraju, potocznie zwany długiem publicznym, wynosi blisko 1500 miliardów złotych.
[8] Całkowita wartość długu publicznego zbliżona jest do wartości odpływu pieniądza z prowadzonej działalności gospodarczej firm zagranicznych w Polsce, liczonej za okres od wprowadzenia ustawy Wilczka do dzisiaj.
Termin uszczelnienie FMCG
[9] Termin uszczelnienie FMCG wywodzi się od określenia uszczelnienie VAT. Większość z nas wie, że uszczelnienie VAT oznacza walkę z wyłudzeniami podatku VAT przez firmy. Natomiast uszczelnienie FMCG to wszelkie działania mające na celu pozostawienie w naszym kraju jak największej ilości zysku z obrotu towarami, które kupujemy najczęściej.
[10] Termin uszczelnienie FMCG lub uszczelnienie rynku FMCG (określenia te są sobie równoważne) został stworzony w roku 2019 na potrzeby Programu Połączonych Projektów. Program ten wprowadza rozwiązania, które rozpoczynają proces uszczelniania rynku FMCG w Polsce.
Co proponuje Program Połączonych Projektów
[11] Jak już wiesz, uszczelnienie rynku FMCG to wszelkie działania mające na celu pozostawienie w naszym kraju jak największej ilości zysku z obrotu towarami, które kupujemy najczęściej. W celu ograniczenia wypływu za granicę Polski zysku pochodzącego z handlu tymi towarami Program Połączonych Projektów proponuje kupowanie wszystkiego, co tylko możliwe wyłącznie w polskich sklepach. Dlaczego?
[12] Ponieważ to, co staramy się robić teraz, czyli kupowanie polskich produktów w sklepach zagranicznych, nie zmienia obecnej sytuacji polskich producentów i handlowców. Im więcej kupujemy polskich towarów w sklepach zagranicznych, tym bardziej krajowi producenci zależni są od zagranicznych dystrybutorów, a wskutek działania mechanizmu koncentracji struktury własności (większy przejmuje mniejszego) z czasem następuje przejmowanie polskiej infrastruktury handlu i produkcji przez podmioty zagraniczne, co skutkuje dalszym, pogłębiającym się odpływem pieniądza.
[13] Zagraniczni dystrybutorzy detaliczni nie oprotestowują naszej chęci kupowania tylko polskich produktów w ich sklepach, ponieważ wiedzą, że postępowaniem takim doprowadzamy do powolnego przejmowania majątku polskich przedsiębiorców przez kapitał zagraniczny. Z dziesięciu największych sieci handlowych w Polsce tylko jedna jest polska i zajmuje ostatnie, dziesiąte miejsce na tej liście.
[14] Rozwiązaniem, które uzdrawia tę sytuację jest kupowanie wszystkiego, co tylko możliwe w polskich sklepach, ponieważ:
 • Polskie sklepy w naturalny sposób dążą do zaopatrywania się w produkty produkowane przez polskich producentów.
 • Gdy w polskich sklepach kupujemy produkty zagraniczne, to i tak zarabia polska firma.
 • Gdy w polskich sklepach kupujemy produkty zagraniczne, okazujemy gestem tym szacunek producentom zagranicznym tu w Polsce, przez co dajemy szansę ku temu, by naszych, polskich producentów szanowano za granicą.
 • Kupując w polskich sklepach aktywujemy proces repolonizacji polskiej infrastruktury handlu i produkcji.
[15] W związku z tym, że polskich sklepów jest za mało, a polscy handlowcy nie są w stanie konkurować z firmami zagranicznymi z powodu braku wystarczającej ilości kapitału, potrzebne jest działanie, które mogłoby stać się przeciwwagą dla dominacji zagranicznych sieci detalicznych w naszym kraju.
[16] Program Połączonych Projektów proponuje:
 • Połączenie większości polskich firm w obrębie jednej aplikacji pod jednym adresem WWW. Celem tego połączenia jest stworzenie największego polskiego sklepu zbudowanego z wyłącznie polskich przedsiębiorstw.
 • Rejestrację produktów FMCG przez ich producentów w miejscu połączenia firm. Rozwiązanie to umożliwia stworzenie największej w Polsce sieci lokalnych magazynów towarów, których zadaniem jest dostarczanie zarejestrowanych artykułów FMCG bezpośrednio do naszych domów.
 • Zaopatrzenie naszych domów w paczkomaty domowe. Rozwiązanie to umożliwia prawidłowe funkcjonowanie lokalnych magazynów towarów, ponieważ umożliwia dostarczanie zakupów do naszych mieszkań również wtedy, gdy nie ma nas w domu.
 • Kupowanie i budowanie obiektów pod wielkopowierzchniowy handel detaliczny, a następnie wynajmowanie obiektów tych wyłącznie polskim sieciom handlowym. Rozwiązanie to umożliwia odsprzedawanie udziałów w tym przedsięwzięciu polskiemu społeczeństwu. W ten sposób każdy z nas może uczestniczyć w zyskach z wynajmu lokali polskim operatorom handlu artykułami FMCG. Tym sposobem polskie sieci sklepów wynajmujące te lokale uzyskają zwiększoną popularność, co pozwoli im bardziej skutecznie konkurować z zagranicznymi dystrybutorami artykułów FMCG.

[17] Celem Programu Połączonych Projektów jest ominięcie zagranicznych sieci sprzedaży w kontakcie sklep - klient detaliczny i przywrócenie rodzimym firmom dostępu do rynku detalicznego, co w konsekwencji pozwala na pozostawienie części zysku z handlu artykułami FMCG w naszym kraju.


Podsumowanie
[18] Program Połączonych Projektów wspomaga odbudowę polskiego handlu i produkcji w czterech obszarach:
 • Łącząc firmy pod jednym adresem WWW daje każdemu uczestnikowi tego połączenia zwiększoną popularność, co wpływa na zwiększenie przychodów każdej firmy uczestniczącej w tym połączeniu.
 • Tworząc największą w Polsce sieć Lokalnych Magazynów Towarów oraz największą w Polsce sieć Odbioru Towarów w postaci paczkomatów domowych w naszych domach, wspomaga małych producentów oraz niewielkie firmy handlowe dając im dostęp do rynku w niespotykanej dotąd skali.
 • Kupując i budując obiekty pod wielkopowierzchniowy handel detaliczny wspomaga dużych producentów oraz największe polskie sieci handlowe dając im narzędzia pomocne w walce z zagraniczną konkurencją.
 • Oddając polskiemu społeczeństwu udziały w zyskach z wynajmu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych umożliwia Polakom inwestowanie w najbardziej stabilny segment rynku generujący najbardziej przewidywalne zyski.  
[19] W perspektywie lat Program Połączonych Projektów pozwoli pozostawić w kieszeniach polskich firm niewyobrażalną przeciętnemu Polakowi sumę. To pieniądze, które codziennie wydajemy we wszelkiego rodzaju sieciach marketów, dyskontów i sklepów. To pieniądze, które obecnie wypływają szeroką rzeką za granicę naszego kraju. To nasze pieniądze, które budują inne, narodowe gospodarki, a nie naszą.
Linki i pliki
[20] Jeśli jesteś klientem detalicznym, a każdy z nas nim jest, przejdź do serwisu WE WANT. W serwisie tym dowiesz się, czym jest rynek FMCG. Zobaczysz film o uszczelnieniu rynku FMCG i otrzymasz możliwość zagłosowania w ogólnonarodowej ankiecie, z której dowiemy się, czy my, Polacy chcemy uszczelnienia naszych granic przed wypływem pieniądza pochodzącego z handlu - klawisz poniżej.
[21] Jeśli jesteś producentem lub posiadasz firmę handlową, lub usługową, lub zamierzasz takową w przyszłości na potrzeby tego Programu założyć, przejdź do projektu sklep21 - klawisz poniżej.
[22] Jeśli chcesz pobrać dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące prezentowanych tu liczb lub jeśli chcesz przeczytać list Ministra Finansów potwierdzający wysokość odpływu pieniądza z Polski, przejdź niżej.
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Polska w liczbach. Opracowanie dotyczące roku 2016 wydane w roku następnym.
- plik PDF 14,1 MB -
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Polska w liczbach. Opracowanie dotyczące roku 2017 wydane w roku następnym.
- plik PDF 2,2 MB -
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Polska w liczbach. Opracowanie dotyczące roku 2018 wydane w roku następnym.
- plik PDF 1,1 MB -
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Polska w liczbach. Opracowanie dotyczące roku 2019 wydane w roku następnym.
- plik PDF 9,3 MB -
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Polska w liczbach. Opracowanie dotyczące roku 2020 wydane w roku następnym.
- plik PDF 9,3 MB -
MINISTERSTWO FINANSÓW
Odpowiedź na interpelację poselską nr 14857. Powierdzenie Ministra Finansów wycieku z Polski 540 miliardów złotych w latach 2005 - 2015.
- plik PDF 0,3 MB -
© Copyright Sladek Sky Technology GROUP - Polska 1994 - 2022r
Wróć do spisu treści