Przejdź do treści
Uszczelnienie FMCG
czyli miliardy przychodów dla polskich firm i bezpieczeństwo państwa polskiego

Tutaj dowiesz się, co to jest uszczelnienie FMCG i w jakim celu został stworzony Program Połączonych Projektów - PPP
Co to jest FMCG [link]
FMCG to anglojęzyczny skrót od słów Fast Moving Consumer Goods. Oznacza on (najprościej tłumacząc) rynek produktów szybkoporuszających się na sklepowych półkach, czyli rynek tych najczęściej kupowanych przez nas towarów we wszelkiego autoramentu sieciach marketów, dyskontów i sklepów. FMCG to żywność i różnorakie artykuły potrzebne do codziennego życia, ale też kosmetyki, papierosy, słodycze i alkohol.
W 2016 roku, wszystkie nasze wydatki we wszelkich sklepach detalicznych, wyniosły wg. Głównego Urzędu Statystycznego [link do danych GUS / PDF patrz str. 27] 710 miliardów PLN, w tym tylko na FMCG wydaliśmy 244 miliardy [link]. Zatem rynek FMCG to ponad jedna trzecia wszystkiego, na co tylko wydajemy nasze pieniądze.
Mamy rok 2019 i powoli zbliżamy się do punktu, w którym my Polacy wydamy na artykuły FMCG 300 miliardów PLN rocznie.
Dla zrozumienia ogromu tej sumy wyobraź sobie, że w Polsce powstaje milion nowych firm. Teraz podziel te 300 miliardów PLN przez ten milion firm, a każda z tych firm osiągnie przychód 300 tysięcy PLN rocznie.


O rynku FMCG
Większość rynku FMCG w Polsce, czyli większość sieci marketów, dyskontów i sklepów, pozostaje w rękach firm zagranicznych, przez co zysk z handlu tymi artykułami wypływa za granicę. To ogromny problem, który na swoich barkach dźwigamy my Polacy. Skierowanie w stronę polskich firm nawet części z tego gigantycznego strumienia pieniądza, pomoże w opanowaniu długu narodowego oraz innych problemów, z którymi obecnie sobie nie radzimy z racji ograniczonych funduszy. Właśnie z tego powodu powstał Program Połączonych Projektów, o którym tu teraz czytasz.


Termin uszczelnienie FMCG
Termin uszczelnienie FMCG wywodzi się od określenia uszczelnienie VAT. Każdy z nas wie, że uszczelnienie VAT oznacza walkę z wyłudzeniami podatku VAT przez firmy. Natomiast uszczelnienie FMCG oznacza walkę o pozostawienie zysku z handlu artykułami FMCG w naszym kraju.
Termin uszczelnienie FMCG został stworzony w roku 2019 na potrzeby programu połączonych projektów WEWANT.pl i sklep21.pl. Projekty te połączone we wspólny program wprowadzają rozwiązania, które skutecznie uszczelniają rynek FMCG w Polsce. Warunkiem powodzenia Programu Połączynych Projektów - PPP jest udział w nim większości społeczeństwa polskiego.


Rodzaje uszczelnienia FMCG i skutki wprowadzenia Programu PPP
Jak już wiesz, uszczelnienie FMCG to wszelkie działania mające na celu pozostawienie w naszym kraju jak największej ilości zysku z obrotu towarami, które najczęściej kupujemy. Możemy tu wskazać dwa pola, gdzie możemy się wykazać. Pierwszy typ działań polega na zwiększeniu dostępu lokalnych firm handlowych do klienta końcowego - detalicznego. Rodzime firmy handlowe utraciły ten dostęp poprzez zbyt rozbudowany sektor sieci marketów i dyskontów należących do kapitału zagranicznego. Problem ten rozwiązuje skutecznie Program PPP do udziału w którym właśnie Ciebie zachęcam.
Kolejnych obszarem, gdzie uszczelnienie FMCG mogłoby mieć miejsce, są nasze świadome, konsumenckie wybory. Większość z nas deklaruje chęć kupowania produktów pochodzenia polskiego i to nas cieszy, lecz brak jest obecnie skutecznego narzędzia rozróżniania twarów pod kątem ich pochodzenia. Tym zagadnieniem uszczelnienia FMCG zajmuje się koncepcja PP - Pochodzenie Pieniądza. [Link]. Koncepcja ta podpisuje każdy produkt liczbą. W tym przypadku liczbą PP. Liczba ta mówi, ile procent pieniędzy z ceny danego produktu pozostanie w Polsce, a ile wywędruje za granicę. Ten sam produkt, sprzedawany za tę samą cenę, będzie miał w dwóch różnych sklepach inną liczbę PP. Inną w zależności od tego, kto jest właścicielem sklepu. Obcy właściciel - liczba niższa. Polski właściciel - liczba wysoka. Przy tak podpisanych produktach wybór tego co kupić, będzie prosty.


Na czym polega działanie Programu PPP
Jak już wiesz, uszczelnienie FMCG to wszelkie działania mające na celu pozostawienie w naszym kraju jak największej ilości zysku z obrotu towarami, które najczęściej kupujemy. Natomiast Program Połączonych Projektów - PPP oparty o społeczną umowę pomiędzy klientem i sprzedawcą, polega na kupowaniu wszystkiego co tylko możliwe wyłącznie w polskich firmach.
W programie PPP klienci robią krok w stronę firm, a firmy krok w stronę klientów. W programie tym klienci zobowiązują się posiadać w domu skrzynkę, do której lokalne firmy dowożą - jak pizzę - towary zakupione przez internet, a połączone w jednej aplikacji firmy - wyłącznie polskie - zobowiązują się wspólnie stworzyć sklep o ofercie większej, niż wszystkie zagraniczne sieci sklepów razem wzięte.
W skład proramu wchodzą dwa projekty. WEWANT.pl i sklep21.pl
Zadaniem projektu WEWANT.pl jest przekonać Polaków do wyposażenia własnego gospodarstwa domowego w domowy paczkomat.
 • Rozwiązanie to pozwala dostawcy na pozostawienie zakupów u klienta w momencie, gdy nikogo nie będzie w mieszkaniu.
 • Rozwiązanie to pozwala klientom zrobić zakupy np. w drodze  do pracy, a po powrocie mieć je już w domu.
 • Rozwiązanie to preferuje kupowanie w firmach lokalnych, ponieważ tylko lokalny dostawca jest w stanie tak szybko dowieźć zamówienie.
Zadaniem projektu sklep21.pl jest zebrać polskich sprzedawców wewnątrz jednej aplikacji.
 • Rozwiązanie to daje pewność, że kupując tam, wydajemy pieniądze tylko w polskich firmach, czyli uszczelniamy rynek FMCG w Polsce.
Celem Programu Połączonych Projektów WEWANT.pl i sklep21.pl jest ominięcie zagranicznych sieci sprzedaży w kontakcie firma - klient detaliczny i przywrócenie rodzimym firmom dostępu do rynku detalicznego, co w konsekwencji pozwala pozostawić część zysku z handlu artykułami FMCG w naszym kraju.


Bezpieczeństwo łańcucha dostaw
Zapewniając producentom oraz lokalnym firmom handlowym zwiększony dostęp do rynku, Program Połączonych Projektów realizuje jeszcze jeden cel. Bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

Analiza obecnej sytuacji Polski pod tym względem
Sumując globalne wydatki na zbrojenia, ludzkość wydała na ten cel w roku 2018 sumę ... rekordową. Wydaje się, że światowe mocarstwa nie będą czekać na wyczerpanie zasobów ziemi i późniejsze tego konsekwencje, a będą dążyć do zdominowania państw słabszych w celu wejścia z jak najlepszej pozycji w ten trudny czas, który nas niewątpliwie czeka. Starając się przewidzieć scenariusz agresji państwa na państwo, możemy przypuszczać, że rozpocznie się on od działań destabilizujących sytuację wewnętrzną, ponieważ to najmniej kosztowne działania. Do tego typu poczynań możemy zaliczyć próbę ograniczenia zaopatrzenia w żywność (wspomniany wcześniej łańcuch dostaw) oraz atak na infrastrukturę energetyczno - informatyczną (dostęp do prądu i internetu).

Zagrożenie pierwsze
Skutkiem braku dostaw żywności do sklepów spożywczych będzie chaos w państwie. W przypadku sklepów sieciowych sterowanych centralnie, wystarczy zniszczyć kilka głównych magazynów i przerwanie łańcucha dostaw już ma miejsce. Ten łatwy w realizacji scenariusz bardzo nas Polaków niepokoi, ponieważ brak nam zabezpieczenia na wypadek tego typu wydarzeń.

Zagrożenie drugie
Skutkiem ograniczenia dostępu do prądu i internetu jest brak sprawnie działającego systemu płatności elektronicznych.

Wnioski
Brak funkcjonowania tych dwóch czynników wystarczy, by zdestabilizować kraj. Program Połączynch Projektów radzi sobie skutecznie z zabezpieczeniem łańcucha dostaw, łącząc producentów żywności poprzez tysiące małych lokalnych firm z klientem końcowym. Jednak, aby dostawy pomiędzy producentami żywności, a nami, klientami, mogły być realizowane przez lokalny handel bez jakiegokolwiek sterowania centralnego, niezbędne jest pozostawienie w obiegu odpowiedniej ilość pieniądza fizycznego (gotówki) w naszej, polskiej walucie.
Każdy komu zależy na bezpieczeństwie własnym, własnej rodziny, a następnie kraju, w którym razem żyjemy, powinien o tym wiedzieć.


Dlaczego powstała ta strona
Ta strona powstała po to, by każdy mógł dowiedzieć się, czym jest uszczelnienie FMCG i jaki Program wprowadza ten cykl postępowania w rzeczywistość. Klawisze po lewej stronie ekranu, na tej stronie i każdej z pochodnych, pozwalają na udostępnianie czytanej treści dwoma kliknięciami w przypadku serwisu Facebook lub trzema w przypadku pozostałych serwisów. Natomiast klawisze poniżej kierują Cię bezpośrednio do projektów WEWANT.pl i sklep21.pl.


Liczby
Koncepcja domowego paczkomatu w połączeniu z platformą sprzedażową, do której dostęp mają wyłącznie polskie firmy, pozwala zatrzymać w naszym kraju pieniądze, które obecnie wypływają szeroką rzeką za granicę naszego kraju. Liczby.
 • W 2016 roku, wszystkie nasze wydatki, we wszelkich sklepach detalicznych, wyniosły wg. Głównego Urzędu Statystycznego [link do danych GUS / PDF str.27] 710 miliardów złotych, w tym tylko na FMCG wydaliśmy 244 miliardy [link].
 • Mamy rok 2019 i powoli zbliżamy się do punktu, w którym my Polacy wydamy na artykuły FMCG 300 miliardów złotych rocznie.
 • W Polsce mamy niecałe 12 milionów gospodarstw domowych, czyli mieszkań lub domów [link do danych GUS / PDF str. 10].
 • Rok ma 365 dni. Dla celów obliczeń przyjmujemy, że wydajemy pieniądze w sklepach tylko przez 300 dni w roku, a inne dni pomijamy jako wolne.
 • Dla celów obliczeń przyjmujemy, że na artykuły FMCG wydajemy 300 miliardów PLN rocznie, czyli 83,33 PLN dziennie w jednym gospodarstwie domowym, przez 300 dni w roku.

12 milionów mieszkań x 300 dni x 83,33 PLN = 300 miliardów PLN


SYMULACJA (1)
Jeśli z naszych 12 milionów mieszkań tylko jeden milion z nich wyda dziennie tylko 10 PLN w programie uszczelnienia rynku FMCG w Polsce, to skierujemy w stronę polskich firm dodatkowe 3 miliardy PLN rocznie:
1 milion mieszkań x 300 dni x 10 PLN = 3 miliardy


SYMULACJA (2)
Jeśli połowa z naszych 12 milionów mieszkań wyda w programie uszczelnienia rynku FMCG w Polsce tylko 25 PLN dziennie, to skierujemy w stronę polskich firm dodatkowe 45 miliardów PLN rocznie
6 milionów mieszkań x 300 dni x 25 PLN = 45 miliardów


SYMULACJA (3)
Jeśli większość z naszych 12 milionów mieszkań wyda w programie uszczelnienia rynku FMCG w Polsce 50 PLN dziennie, to skierujemy w stronę polskich firm dodatkowe 144 miliardy PLN rocznie
9,6 milionów mieszkań x 300 dni x 50 PLN = 144 miliardy


Podsumowanie
W perspektywie lat, Program Połączonych Projektów pozwoli pozostawić w kieszeniach polskich firm niewyobrażalną przeciętnemu Polakowi sumę. To pieniądze, które codziennie wydajemy we wszelkiego autoramentu sieciach marketów, dyskontów i sklepów. To pieniądze, które obecnie wypływają szeroką rzeką za granicę naszego kraju. To nasze pieniądze, które budują nie naszą, a inne, narodowe gospodarki.
Jeśli nam się uda połączyć siły, zlikwidować podziały, uruchomić umysły, to zmienimy nasz kraj i jako kraj przyspieszymy trochę w rozwoju na tle innych krajów. Program Połączonych Projektów ma właśnie w tym pomóc. Ta prosta i realna do zrealizowania koncepcja ma sprawić, że w przyszłości opanujemy dług narodowy i będziemy żyć w Polsce bardziej dostatniej, przez co bardziej szanowanej i bardziej stabilnej.
Warunkiem powodzenia Programu Połączonych Projektów jest udział w nim większości społeczeństwa polskiego. O jego powodzeniu zdecyduje nasza chęć działania.
 • Jeśli jesteś klientem detalicznym, a każdy z nas nim przecież jest, przejdź do projektu WEWANT.pl - klawisz poniżej.
 • Jeśli jesteś producentem lub posiadasz firmę handlową, lub zamierzasz takową w przyszłości na potrzeby tego programu założyć. Jeśli posiadasz polskie obywatelstwo i tutejszy adres zamieszkania, przejdź do platformy sklep21.pl - klawisz poniżej.
Wróć do spisu treści